top of page
Search
  • egyetlenplsk

Mi teszi a pálost pálossá?

Updated: Jun 13, 2021

A pálos rendi élet szabályai: a rendtörténet és a regulák


Gyöngyösi Gergely, a középkor végén élt pálos rendfőnök szellemi munkásságának köszönhetően Boldog Özséb látomása és a rendet megszervező tevékenysége a pálosok közös múltjának alapjává vált. A Gyöngyösi által a 16. század elején írt rendtörténetben olvasható, hogy Özséb személyesen kereste fel IV. Orbán pápát 1262-ben, hogy közössége számára szabályzatot és jóváhagyást kérjen, ezek nélkül ugyanis nem válhattak jogilag szerzetesrenddé. A rendtörténet szerint Aquinói Szent Tamás közbenjárására a jóváhagyást már akkor megkapta Özséb, ám a szerzetesi élet szabályzatát, Szent Ágoston regulájának használatát csak később, 1308–9 fordulóján engedélyezte Gentilis bíboros a számukra. Ugyanekkor készíthettek már az ágostoni regulát kiegészítő, sajátosan pálos rendi alkotmányt (konstitúciót) a maguk számára. Később a regulához készített magyarázatok (kommentárok) segítették a szerzetesjelölteket (novíciusokat), hogy jobban megismerjék a rendi életet.

Míg a regula, azaz a szerzetesi utat alapvetően meghatározó irány változatlan, addig a szerzetes életnek a mindennapokban igazodnia kell a történelmi korszakokhoz - éppen ezért konstitúciójukat a pálosok is időről időre megújították. Öt korszakot különíthetünk el a rendi szabályok változása szerint, a mai érvényben lévő konstitúciót 1987-ben fogadták el.


Regulation of life in the Pauline Order: history of the Order and rules

Due to the intellectual work of Gergely Gyöngyösi, the superior general during the Late Medieval Period, the vision and management of the Order by Blessed Eusebius became elementary in terms of their history. The history of the Order, written by Gyöngyösi during the early 16th century, includes the story about Eusebius who personally met Pope Urban IV in 1262 to ask for a regulation and endorsement of his community which were necessary to be able to found the Order. According to the history of the Order, Eusebius received the endorsement following the intercession of St. Thomas Aquinas. Then the Bishop Gentile, who recognized the Order, bestowed the rule of Saint Augustine and granted them the regulation of monastic life but only by the end of 1308 and the beginning of 1309. This was the time when their first monastic constitution was approved, which completed the rule of Saint Augustine. Later on, commentaries on the rule helped the noviciates to learn more about the life of the monks.

While the rule approving the essential way of life for a monk is timeless, the everyday life of a monk should align with the historic period – that is why the Pauline Fathers reformed their constitution from time to time. The periodical reformation of regulations occurred over five different periods, the present-day constitution was accepted in 1987.

42 views

Recent Posts

See All

Alkotó pálosok

Pálos füveskönyv A betegségek gyógyítása és higiéniai alapszabályok megfogalmazása már a középkori szerzetesség kiemelt tevékenységei közt is szerepelt. Hippokratész és Galenus tanai nyomán haladtak a

Alkotó pálosok

Pálos iskolák Ahhoz, hogy valaki pálos szerzetes lehessen, szükség volt egy év jelöltidőre a rendi habitus fölvétele és a szerzetesi fogadalom letétele között. A középkorban minden rendházban volt nov

Alkotó pálosok

Pálos irodalom A középkori pálos irodalom a 15–16. századra nyerte el egyedi arculatát: az ezt megelőző időszakban, és még a reneszánsz magyarországi kezdetekor is nagyobb erénynek számított a buzgó,

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page