top of page
Search
  • egyetlenplsk

Romlás és újjászületés Arcok a pálos rendtörténetből Kapcsolatok

Egyházi kapcsolatok


A pálos hatásáról és más rendekkel ápolt kapcsolatáról árulkodik Gregorius Coelius Pannonius könyvének címlapja, valamint Koptik Odó bencés szerzetes két faragott, festett címerpajzsa. Gregorius Coelius Pannonius, a 16. század első felében élt római pálos perjel Énekek énekéhez írt kommentárja másfél évszázadig kiadatlan maradt. Kézirata csak 1681-ben került sajtó alá Bécsben, ahol még ebben az évben beszerzett belőle egy példányt a Pázmány-alapította magyar papnevelő intézet, a Pázmáneum. A pálos kötet azóta az intézmény tulajdonában van.

Koptik Odó (1692–1755) celldömölki apát nagy tisztelője volt a pálosok sasvári és máriavölgyi kegyszobrának, amelyek képmását címerpajzson, történetét pedig könyvben örökítette meg. A máriavölgyi csodákat Esterházy Imre pálos rendfőnök, majd esztergomi érsek biztatására gyűjtötte össze.

A 20. századi magyar egyháztörténelem egyik emblematikus eseménye volt Mindszenty József bíborosnak a Gellérthegyre szervezett fatimai imádsága 1947-ben és 1948-ban. Mindkét alkalomnak a Sziklatemplom előtti tér adott otthont. Mint ismert, 1948-ban a kommunista hatalom szétkergette szét az engesztelő imádságra érkező, fáklyás tömeget. A bíboros alakja a pálosok római temploma, a Santo Stefano Rotondo kapcsán is kötődik a rendhez, hiszen az volt Mindszenty címtemploma.

Ecclesiastical relations

The cover of the book written by Gregorius Coelius Pannonius says a lot about the impact of the Paulines and their relationship with other orders. Furthermore, two carved and painted escutcheons by the Benedictine monk Odó Koptik are also included. The commentary written for the Song of Songs made by Gregorius Coelius Pannonius – a Roman Pauline Prior who lived in the first half of the 16th century – was not published for 150 years. His manuscript only went to press in 1681 in Vienna and that same year, Pázmáneum – the Hungarian Seminary founded by Pázmány – received a copy of his manuscript. Since then, the Pauline manuscript has been held by the Seminary.

Odó Koptik (1692–1755), Abbot of Celldömölk, highly respected the Paulines’ devotional sculptures in Sasvár and Máriavölgy. He painted the portraits on escutcheons and put their stories in writing. He was encouraged by Imre Esterházy, the Pauline Superior General, and then by the Archbishop of Esztergom to collect the miracles of Máriavölgy.

One emblematic event of 20th-century Hungarian Church history was when Fátima prayers were held by Cardinal József Mindszenty on Gellért Hill in 1947 and 1948. Both events were held in the square in front of the Cave Church. As is commonly known, in 1948, the Communist regime scattered the crowd of people with torches who arrived to participate in the expiatory prayers. The Cardinal’s figure is once again linked with the Order because of the Roman Church of the Paulines, Santo Stefano Rotondo, which was the titular church of Mindszenty.

17 views

Recent Posts

See All

Alkotó pálosok

Pálos füveskönyv A betegségek gyógyítása és higiéniai alapszabályok megfogalmazása már a középkori szerzetesség kiemelt tevékenységei közt is szerepelt. Hippokratész és Galenus tanai nyomán haladtak a

Alkotó pálosok

Pálos iskolák Ahhoz, hogy valaki pálos szerzetes lehessen, szükség volt egy év jelöltidőre a rendi habitus fölvétele és a szerzetesi fogadalom letétele között. A középkorban minden rendházban volt nov

Alkotó pálosok

Pálos irodalom A középkori pálos irodalom a 15–16. századra nyerte el egyedi arculatát: az ezt megelőző időszakban, és még a reneszánsz magyarországi kezdetekor is nagyobb erénynek számított a buzgó,

bottom of page