top of page
Search
  • egyetlenplsk

Lelki élet és szentkultusz

Szűz Mária tiszteletéről


A Magyarország Patrónájaként Szűz Mária tisztelete a legkorábbi időkig visszavezethető, a késő középkorból már ismerjük azokat a forrásokat, amelyek a barokk kor Mária-kegyhelyeinek virágzásához vezettek. A török hódoltság és a reformáció miatt ritkán beszélhetünk kontinuitásról, a pálosok azonban a Mária-tisztelet jegyében megújuló barokk búcsújárás fontos előmozdítói közé tartoztak.

Számos kolostoruk őrzött csodatévő kegyképet vagy kegyszobrot. A leghíresebb Mária-kép kétségkívül a Márianosztra kolostorából alapított Częstochowa kolostorában őrzött Fekete Madonna kegyképe, amelynek másolata már a középkortól fogva ott volt nem csak a rend templomaiban (Sopronbánfalva, Pest, Márianosztra), de más szerzetesek tulajdonában is. Népszerű zarándokhellyé vált emellett a barokk időben Máriavölgy és Sasvár pálos kolostorának kegyszobra, valamint Varannó kegyképe is.


Admiration for the Virgin Mary

Respect for the Virgin Mary can be traced back to the earliest periods of being patron saint of the Kingdom of Hungary. Still, we do not have a sufficient number of sources from the Late Middle Ages to recognize the Marian devotions that led to the flourishing of the shrines to the Virgin Mary during the Baroque period. However, because of the Ottoman rule and the Reformation, we can rarely speak about continuity. It was the Paulines who kept this strong respect alive and who were prominent promoters of Baroque pilgrimage renewed in the name of the Marian devotions.

Many of their monasteries housed miraculous devotional paintings or sculptures. Without a doubt, the most famous painting of the Virgin Mary is from the Monastery in Márianosztra (!): it is the devotional painting of the Black Madonna of Częstochowa, housed in the Monastery in Częstochowa. A copy of it had been there since the Middle Ages, not only in the churches of the Order (Sopronbánfalva, Pest, Márianosztra) but became the property of other monks as well. The devotional sculpture of the Pauline monasteries in Máriavölgy and Sasvár, just like the devotional painting of Varannó, all became famous pilgrimage sites.
30 views

Recent Posts

See All

Pálos füveskönyv A betegségek gyógyítása és higiéniai alapszabályok megfogalmazása már a középkori szerzetesség kiemelt tevékenységei közt is szerepelt. Hippokratész és Galenus tanai nyomán haladtak a

Pálos iskolák Ahhoz, hogy valaki pálos szerzetes lehessen, szükség volt egy év jelöltidőre a rendi habitus fölvétele és a szerzetesi fogadalom letétele között. A középkorban minden rendházban volt nov

Pálos irodalom A középkori pálos irodalom a 15–16. századra nyerte el egyedi arculatát: az ezt megelőző időszakban, és még a reneszánsz magyarországi kezdetekor is nagyobb erénynek számított a buzgó,

bottom of page