Search
  • egyetlenplsk

Gyarapodás

Updated: Jun 13, 2021

Kolostorok és javadalmak gyarapodása


A középkori, rendezetlen keretek közt élő remeteközösségeket Burgundiából származó Bertalan pécsi püspök szervezte meg 1225-ben a Pécs melletti Jakab-hegyen, amely így a később megalakuló pálos rend egyik kolostorává vált – fejlődése addig is, azután is folyamatos volt. A pálos rend megszervezése a kezdetektől nyomon követhető, de a Pál veszprémi püspök készített lajtrom után rövidesen dinamikusan fejlődni kezdett a rend, fokozatosan kilépve a valós, állandó remete közegből. I. (Nagy) Lajos király korától fogva számos világi és egyházi privilégiumot kaptak. Ezekről elsősorban Gyöngyösi Gergely középkor végén írt zöld könyvéből értesülünk, amely az akkor ismert, összesen 68 kolostor okleveleinek kivonatát tartalmazza a rend kiváltságleveleivel együtt.

Miközben hazánkban egy több kolostor, földbirtok, vagy városi lakóház lett a pálosoké, a rend külhoni gyarapodásának egyik leglátványosabb epizódja a Rómában való megtelepedés vált. A Szent István vértanúról nevezett kerektemplomot (Santo Stefano Rotondo) 1454-ben kapta meg a rend, ügyvivője ma is működik.

A török kort csak néhány középkori alapítású kolostor élte túl, a rend súlypontja Horvátországba, majd a lengyel földre került – itt Częstochowa pálos kolostora még a középkorban híres zarándokhely lett. Az Oszmán Birodalom kiszorítása utáni újratelepülés és virágkor számos, régi-új kolostor és templom megépülését, pezsgő szellemi közeget hozott a rend életébe. Ezt törte meg II. József császár 1786-ban hozott rendelete: a pálos rendet a többi szerzetekkel együtt föloszlatta, a Magyarországon megszűnt szervezeti struktúrát elsősorban Częstochowa kolostora őrizte meg és működik a rend központjaként a mai napig.

Hazánkba csak a két világháború között térhettek vissza Remete Szent Pál fiai, akik Pécsett, az egykori mecseki remeteséghez közel rendezték be új központjukat, kolostort építtettek a gellérthegyi barlang (a mai Sziklatemplom) mellé, valamint az alföldi Pálosszentkúton is. Ezeket 1950-ben elveszítették, de a visszatelepülés óta újra működtetik a kolostorokat, a hargitafürdői kolostor 2014-es megalapításával pedig gyarapították is ezt a sort. A pálos rend nemzetközi gyarapodását jól jellemzi, hogy ma négy kontinensen,

közel félezer szerzetes van jelen.

Expansion of monasteries and benefices


Hermit communities that were living in inordinate environments were organized by Bishop Bartholomew of Pécs – originally from Burgundy – in 1225 next to Pécs in Jakab-hegy (Jacob’s Hill). It eventually became one of the monasteries of the subsequently founded Pauline Order, moreover, even during that time and afterwards it was continuously developing. Although the organization of the Order of Saint Paul the First Hermit can be tracked from the very beginning, this Order soon began to develop dynamically after the register founded by Paul, Bishop of Veszprém. As a result, the Order gradually began to step out of the real and permanent ambience of the hermit community. I. The Order received numerous secular as well as ecclesiastical privileges from the beginning of Louis I of Hungary’s (Louis the Great) reign. We can learn this primarily from The Green Book written by Gergely Gyöngyösi at the end of the Middle Ages, which included abstracts from the charter along with the patents of all 68 monasteries known at the time.

While more and more monasteries, land and urban residential houses became the property of the Pauline Fathers in the Kingdom of Hungary, one of the most spectacular moments with regard to foreign expansion of the Order was settling in Rome. The round basilica named after the martyr, Saint Stephen, was given to the Order in 1454 with its procurator general still functioning up to this day.

Only a few monasteries founded in the Middle Ages survived the rule of the Ottoman Empire – the Order’s center was first moved to Croatia before being relocated to a Polish territory, namely the Pauline monastery in Częstochowa, a renowned pilgrimage site even in the Middle Ages. After the expulsion of the Ottoman Empire, the resettlement and heyday brought about the construction of old andnew monasteries and churches as well as the introduction of a vibrant intellectual environment into the everyday life of the Order. This was broken by the decree of 1786 introduced by the Holy Roman Emperor, Joseph II: he dissolved the Pauline Order along with the other orders, the organizational structure that was ceased in the Kingdom of Hungary was primarily preserved by the Monastery in Częstochowa functioning as the center of the Order up to this day.

The sons of Saint Paul the First Hermit could only return to Hungary during the interwar period. They established their new center near the former hermitage of Mecsek in Pécs; they built a monastery next to Gellért Hill Cave (today’s Cave Church) and another one in Pálosszentkút on the Great Hungarian Plain. They lost these monasteries in 1950 but started operating them following the resettlement. On top of that, they expanded their influence by building a monastery in Hargitafürdő in 2014. The expansion of the Order of Saint Paul the First Hermit can be easily noticed since today it comprises nearly 500 monks over four continents.

58 views

Recent Posts

See All

Pálos füveskönyv A betegségek gyógyítása és higiéniai alapszabályok megfogalmazása már a középkori szerzetesség kiemelt tevékenységei közt is szerepelt. Hippokratész és Galenus tanai nyomán haladtak a

Pálos iskolák Ahhoz, hogy valaki pálos szerzetes lehessen, szükség volt egy év jelöltidőre a rendi habitus fölvétele és a szerzetesi fogadalom letétele között. A középkorban minden rendházban volt nov

Pálos irodalom A középkori pálos irodalom a 15–16. századra nyerte el egyedi arculatát: az ezt megelőző időszakban, és még a reneszánsz magyarországi kezdetekor is nagyobb erénynek számított a buzgó,