top of page
Search
  • egyetlenplsk

Alkotó pálosok

A pesti könyvtár


A pesti könyvtár nem csak köteteinek számában, de díszítettségében is kitűnik a pálos kolostori gyűjtemények közül, sőt bizonyos jegyei a magyar barokk könyvtártörténetben is egyedülállóvá teszik. Belső tere 1765-re készült el, gyakorlatilag a mai napig érintetlen. Mennyezetfreskójára ugyan 1803-ban új képet festettek, de 1970-ben, egy beázást követően előbukkant az eredeti, négy egyházatyát – Szent Jeromos, Ágoston, Ambrus és Nagy Szent Gergely – és a tudományok szimbólumait ábrázoló kép. Ez a ma ismert legkorábbi barokk tudományábrázolás.

A termet négy oldalról körülvevő polcrendszer a pálosrendi fafaragás remekműve: alkotója, Antonius Rucsman pálos szerzetes és segédei egy évtizeden át dolgoztak rajta, mire 1771-re teljesen elkészült.

A kolostor nem csak a rend szellemi életének, de a magyar irodalmi életnek és a reformkori szellemi-társadalmi önszerveződésnek is otthonává vált. 1778–79-ben itt alakult meg a Magyar Tudós Társaság előfutárának tekinthető Magyar Hazafiúi Társaság a pesti értelmiség mellett pálos költők – Verseghy Ferenc, Ányos Pál és Virág Benedek – részvételével. A pesti pálos könyvtárat a későbbi Magyar Tudományos Akadémiával még egy szál összekötötte: négy évre ez volt a magyar nemzeti könyvtár első otthona is, miután 1802-ben Széchényi Ferenc fölajánlotta saját könyvgyűjteményét a köz javára.

The Library in Pest

The Library in Pest is outstanding not only because of its sheer size of the collection but its elaborate decoration. Indeed, some of its elements make it unique in terms of the library history of the Hungarian Baroque period. Its interior was finished in 1765 and still remains untouched. In 1803, a new fresco was painted on the ceiling, however, in 1970, after a leak, the original fresco depicting the four Church Fathers – Jerome of Stridonium, Augustine of Hippo, Ambrose of Milan and Saint Gregory the Great – and the symbols of the sciences were destroyed. This is the earliest baroque depiction of the sciences.

The system of shelves on the four walls of the hall is the masterpiece of the wood carving of the Pauline Order: the carver, Father Antonius Rucsman, and his assistants worked on it for a decade before it was finally completed in 1771.

The monastery became the home of the intellectual life of the Order, moreover, of the literary world as well as intellectual and social self-regulation during the Reform Era. The Hungarian Society of Patriots, precursor to the Hungarian Society of Science, was founded here by the intellectuals of Pest and Pauline poets – Ferenc Verseghy, Pál Ányos and Benedek Virág – in 1778–79. Another relation can be found between the Pauline Library in Pest and the Hungarian Academy of Sciences, namely it was the first home of the Hungarian National Library for four years after Count Ferenc Széchényi offered his collection of books to the public in 1802.

100 views

Recent Posts

See All

Alkotó pálosok

Pálos füveskönyv A betegségek gyógyítása és higiéniai alapszabályok megfogalmazása már a középkori szerzetesség kiemelt tevékenységei közt is szerepelt. Hippokratész és Galenus tanai nyomán haladtak a

Alkotó pálosok

Pálos iskolák Ahhoz, hogy valaki pálos szerzetes lehessen, szükség volt egy év jelöltidőre a rendi habitus fölvétele és a szerzetesi fogadalom letétele között. A középkorban minden rendházban volt nov

Alkotó pálosok

Pálos irodalom A középkori pálos irodalom a 15–16. századra nyerte el egyedi arculatát: az ezt megelőző időszakban, és még a reneszánsz magyarországi kezdetekor is nagyobb erénynek számított a buzgó,

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page